Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pengumuman Panggilan Perkara Ghaib

 

Menu ini merupakan pengumuman resmi sebagai alternatif panggilan melalui mass media bagi pihak Tergugat/Termohon pada perkara sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Banjarbaru yang tempat kediamannya tidak diketahui atau tidak jelas atau tidak mempunyai kediaman yang tetap di seluruh wilayah Hukum Republik Indonesia.

Pengumuman/panggilan ini didasarkan pada pasal 27 PP No. 9 tahun 1975.

Kepda para pihak yang namanya tercantum di bawah ini untuk dapat berhadir di Pengadilan Agama Banjarbaru untuk melaksanakan persidangan pada tanggal yang telah ditentukan pukul 09.00 WITA.

REKAPITULASI PERKARA GAIB TAHUN 2024
No
Nomor Perkara
Nama Pihak
Tanggal
Penggugat
Tergugat
Pendaftaran
Sidang
File Relaas
1. - - - - - -
2. - - - - - -
3. - - - - - -

 

REKAPITULASI PERKARA GAIB TAHUN 2023
No
Nomor Perkara
Nama Pihak
Tanggal
Penggugat
Tergugat
Pendaftaran
Sidang
File Relaas
1. 18/Pdt.G/2023/PA.Bjb Tut__ Ya__ Rah__ binti Sa__ Ahm__ Yu__ Fi__ bin Us__ Na__ 02/01/2023 09/05/2023 Download
2. 22/Pdt.G/2023/PA.Bjb Roc__ binti Mu__ Ab__ Kh__ bin Ha_ Sof__ 03/01/2023 09/05/2023 Download
3. 34/Pdt.G/2023/PA.Bjb Am__ Di__ Fa__ alias Am__ Di__ Fa__ binti A__ Gu___ Wibis__ Sub__ alias Wi__ Su___, S.Pdi bin Be_ Sub___ 04/01/2023 10/05/2023 Download
4. 44/Pdt.G/2023/PA.Bjb De__ Mu__ binti No__ Ifa___ Ru__ Se__ bin Budi Rah__ 05/01/2023 16/05/2023 Download
5. 72/Pdt.G/2023/PA.Bjb Rus__ binti Yun_ Is__ Lu__ Wa__ bin Ta__ 12/01/2023 16/05/2023 Download
6. 83/Pdt.G/2023/PA.Bjb Mas__ binti Za_ Alias Muh__ Ja__ Alias M.Z__ Ba__ Ra__ bin Bu___ 17/01/2023 23/05/2023 Download
7. 91/Pdt.G/2023/PA.Bjb Su__ binti Po__ Bu__ Ha__ bin Leg__ Ji__ Sum__ 18/01/2023 30/05/2023 Download
8. 115/Pdt.G/2023/PA.Bjb Pu__ As__ binti Dj__ S__ Her__ bin Tam__ Soer____ 26/01/2023 06/06/2023 Download
9. 157/Pdt.G/2023/PA.Bjb Son__ bin Tu__ Asha___ binti As__ 15/02/2023 21/06/2023 Download

 

REKAPITULASI PERKARA GAIB TAHUN 2022
No
Nomor Perkara
Nama Pihak
Tanggal
Penggugat
Tergugat
Pendaftaran
Sidang
File Relaas
1. 7/Pdt.G/2022/PA.Bjb Wi___ Ari___ binti Jo____ Su___ bin Ta___ 03/01/2022 27/01/2022 Download
2. 13/Pdt.G/2022/PA.Bjb I'__ Mah____ binti Im_____ Tau__ Ra__ bin Sya___ 03/01/2022 31/01/2022 Download
3. 23/Pdt.G/2022/PA.Bjb Asy____ De___ binti Sul__ As__ Sah__ bin Ma__ 06/01/2022 31/01/2022 Download
4. 42/Pdt.G/2022/PA.Bjb Ar__ Ju__ binti Sya___ Yo__ Heid___ bin Ga__ Er___ 10/01/2022 02/02/2022 Download
5. 43/Pdt.G/2022/PA.Bjb Sa___ binti But__ An___ Sa___ bin Sah__ 10/01/2022 31/01/2022 Download
6. 69/Pdt.G/2022/PA.Bjb S__ Sa__ binti Mis__ Mai__ bin At__ bin At__ 13/01/2022 02/02/2022 Download
7. 77/Pdt.G/2022/PA.Bjb Nen___ Mau__ binti Sun__ Di__ Fr__ bin Mar__ Y. La__ 14/01/2022 02/02/2022 Download
8. 81/Pdt.G/2022/PA.Bjb Wo__ An__ Wi__ Kre__ binti E__ Kus___ Jo__ T__ Har__ bin Sut__ 14/01/2022 08/02/2022 Download
9. 90/Pdt.G/2022/PA.Bjb Tau__ Rah__ bin H. Hu__ Ri__ Ris__ binti Ba__ 18/01/2022 08/02/2022 Download
10. 98/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Suli__ binti Su__

Sya__ bin Tum__ 19/01/2022 08/02/2022 Download
11. 99/Pdt.G/2022/PA.Bjb Sya___ Musy___ Sof__ binti H. M. Soff__ Roc__ bin Su__ 19/01/2022 08/02/2022 Download
12. 102/Pdt.G/2022/PA.Bjb Di__ A__ San__ binti Bu__ San__ Y__ Ara____ bin Yu__ Tun__ 20/01/2022 08/02/2022 Download
13 467/Pdt.G/2022/PA.Bjb Ar__ binti Ka__

Jam__ binti Ma__

04/07/2022 15/11/2022 Download
14. 541/Pdt.G/2022/PA.Bjb Kus__ binti Kus__ Mug__ bin As__ 05/08/2022 13/12/2022 Download
15. 545/Pdt.G/2022/PA.Bjb No__ binti Sya___ Ha__ Ay__ Nor__ bin Ta___ 10/08/2022 21/12/2022 Download

 

REKAPITULASI PERKARA GAIB TAHUN 2021
No
Nomor Perkara
Nama Pihak
Tanggal
Penggugat
Tergugat
Pendaftaran
Sidang
File Relaas
1. 49/Pdt.G/2021/PA.Bjb Samp___ binti Ma___ Abd Rohman bin Mukandar 11/01/2021 27/05/2021  Download
2. 62/Pdt.G/2021/PA.Bjb Si____ binti Mas__ Adi Fajar bin Salamun Effendi 13/01/2021 24/05/2021  Download
3. 68/Pdt.G/2021/PA.Bjb Sus___ binti Sud___ Muhammad Yulian bin Asan Soegiono 15/01/2021 27/05/2021  Download
4. 76/Pdt.G/2021/PA.Bjb Veran___ binti Hart___ Joko Bastian bin Akhmad Rizali Hadi 19/01/2021 27/05/2021  Download
5. 77/Pdt.G/2021/PA.Bjb Lili Dr___ binti Naz___ Cecep Pragawanto bin Ujang Maman Suherman 19/01/2021 27/05/2021  Download
6. 95/Pdt.G/2021/PA.Bjb Wag__ bin Su___ Desi Nurmaliani binti Masrin 01/02/2021 07/06/2021  Download
7. 103/Pdt.G/2021/PA.Bjb Mur__ binti Bo___ Rustim bin Suma 02/02/2021 07/06/2021  Download
8. 99/Pdt.G/2021/PA.Bjb Rus__ bin Su___ Muhammad Husen bin Dullahya 02/02/2021 07/06/2021  Download
11. 137/Pdt.G/2021/PA.Bjb Ra___ Se__ bin Kus__ Mariatul Husna binti Johan 16/02/2021 01/07/2021  Download

 

REKAPITULASI PERKARA GAIB TAHUN 2020
No
Nomor Perkara
Nama Pihak
Tanggal
Penggugat
Tergugat
Pendaftaran
Sidang
1. 8/Pdt.G/2020/PA.Bjb  Ina___ binti Wa___ M. Rusli Bin Turan 02/01/2020 06/05/2020
2. 11/Pdt.G/2020/PA.Bjb   He__ binti Ha___ Dwi Setiyawan, ST bin Edi Sukardjianto 02/01/2020 12/05/2020
3. 15/Pdt.G/2020/PA.Bjb  War___ binti H. M. Al___ Sukiman bin Bakri 03/01/2020 04/05/2020
4. 31/Pdt.G/2020/PA.Bjb Sit______ binti Ra___ Masyani bin Saman 06/01/2020 14/05/2020
5. 60/Pdt.G/2020/PA.Bjb Sig___ bin Sy___ Siti Maulida binti Suharni 10/01/2020  18/05/2020
6. 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb Juma_ bin Da___ Eti Widyaningsih bin Abdullah 10/01/2020  19/05/2020 
7. 69/Pdt.G/2020/PA.Bjb Lin___ binti Fah___ Fahrurozi bin Musa Rafi'i 13/01/2020  19/05/2020
8. 73/Pdt.G/2020/PA.Bjb  Ami__ bin Sal__ Samilah binti Suwari 14/01/2020  19/05/2020 
9. 74/Pdt.G/2020/PA.Bjb Le___ binti Sar__ Eddy Riswandi bin Mina Karto Simito 14/01/2020  18/05/2020 
10. 75/Pdt.G/2020/PA.Bjb Si__ binti Za__ Rahmad bin Syahran 14/01/2020  18/05/2020 
11. 77/Pdt.G/2020/PA.Bjb Sr___ binti Nga__ Ir. Kaspul Anwar bin H. Moch Udar 16/01/2020  03/06/2020 
12. 80/Pdt.G/2020/PA.Bjb Agu__ bin Ro__ Lamsri binti Dai 17/01/2020  08/06/2020 
13. 84/Pdt.G/2020/PA.Bjb Ka__ binti Ka__ Yoyok Agung Nugroho bin Ruslan Hadi 20/01/2020  08/06/2020 
14. 102/Pdt.G/2020/PA.Bjb Sr___ binti Sa__  Sugeng Riyadi bin Sutaryo 28/01/2020  10/06/2020 
15. 108/Pdt.G/2020/PA.Bjb Er___ binti Us__ Normansyah bin Rajuddinnor 30/01/2020  09/06/2020 
16. 119/Pdt.G/2020/PA.Bjb Mau___binti H. Mask__ Ridha Adauli bin Kusaini 04/02/2020  16/06/2020 
17. 130/Pdt.G/2020/PA.Bjb Mais___ binti Abd__ Misrani bin Ruslan 11/02/2020  17/06/2020 
18. 133/Pdt.G/2020/PA.Bjb Sar___ bin Jit__  Dhina Andharini Rekno Handayani binti Eddy Harjono Djati Roentjoro 12/02/2020  18/06/2020 
19. 164/Pdt.G/2020/PA.Bjb Reyn___ bin Wa___ Shamaya Putrie binti Edy Basman 02/03/2020  13/07/2020 
20. 184/Pdt.G/2020/PA.Bjb Atr__ binti Ans__ Dedy Iswandi, SE bin H. Anwar Ibrahim 06/01/2020  06/01/2020 
21. 235/Pdt.G/2020/PA.Bjb Le__ binti Iyan___ Bukhori Muslim bin Tiswa Kerta Suanda 09/03/2020  22/07/2020 
22. 246/Pdt.G/2020/PA.Bjb Sri Su___ binti Min___ Heriyanto bin Ponijan 05/06/2020  19/10/2020 
23. 262/Pdt.G/2020/PA.Bjb Nid___ Binti M. No___ Nor Rahman Bin Siplay 09/06/2020  22/10/2020 
24. 309/Pdt.G/2020/PA.Bjb Fitri___ bin Kast___ Nella Wahyuni binti Rusmani 24/07/2020  24/11/2020 
25 311/Pdt.G/2020/PA.Bjb Muli___Binti Jai__ Syaipul Anwar Bin Abdul Majid 22/07/2020  24/11/2020 
26 313/Pdt.G/2020/PA.Bjb Wid___ binti Ju___  Ovi Kurnia Dahlan bin Dahlan Subroto 23/07/2020  30/11/2020 
27. 317/Pdt.G/2020/PA.Bjb Novit__ Binti Ce__ Imron Bin Kasbari 29/07/2020  02/12/2020 
28. 510/Pdt.G/2020/PA.Bjb Fer__Binti An___ Wahyu Dani Bin H. Nafiah Alm. Alias Hanafiah 03/11/2020  18/03/2021 

 

 


                                                    w3c html 5 w3c wai AAA